Sompoleńska Orkiestra Dęta

Sompoleńska Orkiestra Dęta

Dużą grupę muzyków skupia Sompoleńska Orkiestra Dęta, która prowadzona jest przez pana Macieja Gwoździa. Historia powstania orkiestry datuje się od roku 1922. Instrumentarium tworzą instrumenty dęte blaszane i drewniane oraz perkusyjne. W repertuarze Sompoleńskiej Orkiestry Dętej znajdują się utwory z kręgu muzyki pop, rocka, jazzu, muzyki sakralnej i okolicznościowo-patriotycznej. Orkiestra odnosi wiele sukcesów min.: wyjeżdża na Spotkania Orkiestra Dętych do Piły, Wrześni, Kramska, Wierzbina i Kleczewa. W 2006 i 2007 roku otrzymała wyróżnienie na Przeglądzie Orkiestr Dętych w Kleczewie, puchar Wójta Wierzbinka na Biesiadzie Orkiestr we Wierzbinku . W 2008 r. o zdobyła statuetkę Starosty Konińskiego podczas Impresji Muzycznych w Rychwale, w 2010 r. statuetkę Starosty Konińskiego podczas VII Pikniku Orkiestr Dętych w Rychwale, puchar Starosty Wrzesińskiego w czasie III Impresji Muzycznych Orkiestr Dętych we Wrześni. Uczestniczy w różnych uroczystościach i przedsięwzięciach na terenie gminy, powiatu i województwa.

orkiestra_1


orkiestra_2