O nas

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją upowszechniania kultury, adresującą swoją działalność do całego środowiska lokalnego. Nasza placówka ma na celu pozyskiwanie i zachęcanie społeczności z naszej gminy do uczestnictwa w życiu kulturalno-artystycznym. W M-GOK, każdy znajdzie dla siebie ciekawe, wartościowe zajęcia w licznych pracowniach, sekcjach i klubach. Promujemy społeczną aktywność na terenie miasta, powiatu i województwa.
Biorąc pod uwagę zainteresowania i potrzeby mieszkańców, na przestrzeni roku jesteśmy organizatorami około trzydziestu imprez. Organizujemy różnego rodzaju, festyny, koncerty, wystawy, itp.

Praca i działalność M-GOK to również stałe formy działalności ukierunkowane na pracę z dziećmi, młodzieżą w ramach edukacji kulturalnej. Placówka ma na celu prowadzenie zajęć otwartych i dostępnych dla wszystkich, stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju. Jesteśmy instytucją, która nie tylko umożliwia rozwój własnych umiejętności i pasji, ale jest miejscem spotkań i twórczej samorealizacji. Odkrywamy, wspieramy i promujemy młode talenty. Przybliżamy naszym wychowankom najbliższą kulturę i sztukę oraz przygotowujemy dzieci i młodzież do uczestnictwa w kulturze, do życia w środowisku lokalnym, w Ojczyźnie oraz w Zjednoczonej Europie.

str_glowna