Plan zajęć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sompolnie im. Sabiny Graczyk