Podsumowanie roku Kulturalnego 2017/2018

Piękną uroczystością w dniu 21 czerwca został podsumowany kolejny rok zajęć odbywających się w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Sompolnie. W sali M-GOK zebrali się wszyscy, którzy w jakiejkolwiek formie korzystali z oferty Domu Kultury w roku szkolnym 20017/2018. Pani dyrektor pogratulowała sukcesów osiąganych w trakcie całego minionego roku, a także podziękowała  za cały trud włożony w rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Okazjonalne dyplomy i upominki z rąk swoich instruktorów otrzymali uczestnicy wszystkich zajęć.  Spotkanie zakończyło się wymianą wrażeń i rozmowami . Uśmiechy na twarzach młodych ludzi zdawały się świadczyć, że regularna praca i rozwijanie swoich talentów może przynieść dużo radości i satysfakcji.