Potrójna radość

Pięcioro Reprezentantów Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie musiało przebyć długą drogę by móc zaprezentować na  Festiwal Piosenki Ekologicznej w Okonku przygotowane przez siebie utwory.  Bardzo wysoki poziom konkursu spowodował, iż o ostatecznych rozstrzygnięciach decydowały szczegóły. Repertuar obejmował tradycyjnie utwory o tematyce ekologicznej, które propagują również aktywne oraz kreatywne formy spędzania wolnego czasu, a także bezpośredni kontakt z przyrodą. Po wnikliwej ocenie doboru repertuaru, muzycznego warsztatu i scenicznej interpretacji, jury przyznało  nagrody i wyróżnienia. Dzieci i młodzież z M-GOK otrzymali aż trzy nagrody. W najmłodszej kategorii wiekowej  do lat 7 I nagrodę wyśpiewała Kinga Podlasińska piosenką pt. Różowa piosenka. W kategorii wiekowej do lat 12 II nagrodę otrzymała Patrycja Wełnicka za utwór  Świat bez wody, III nagrodę w tej samej kategorii wiekowej otrzymał Igor Zieliński, który zaprezentował publiczności utwór „Przyjaciel deszczową porą” .Jury wyraziło uznanie dla uczestników z M-GOK  za ciekawą aranżację wykonywanych utworów oraz  za wyjątkowy styl i poczucie rytmu. Dzieci do konkursu przygotowała pani Anna Jąkalak. Gratulujemy .