Emisja głosu

Na zajęcia emisji głosu i dykcji zapraszamy zarówno osoby, które chciałyby usprawnić swój aparat mowy, jak i te, które chciałyby poprawić swoje umiejętności oratorskie. Program emisji głosu  oparty jest przede wszystkim na ćwiczeniach usprawniających pracę aparatu artykulacyjnego oraz wzmacniających fonację. Wszystkie ćwiczenia polepszające dykcję, emisję głosu i kształtujące prawidłowe oddychanie (nauka pracy przeponą) wykonywane są przed lustrem. Pracujemy nad właściwym akcentem wyrazowym i zdaniowym, odpowiednią intonacją, logiką przekazu. Staramy się znaleźć sposób na wzbudzenie i utrzymanie zainteresowania słuchacza. Śpiew odbywa się a capella, z użyciem instrumentu – zazwyczaj pianina lub z podkładem muzycznym. Uczniowie przygotowywani są również do pracy z mikrofonem oraz do śpiewu w zespole. Repertuar dobierany jest na podstawie zainteresowań muzycznych ucznia oraz jego predyspozycji wokalnych. Pomagamy w interpretacji wybranych utworów. Zajęcia dostosowane są indywidualnie do predyspozycji ucznia niezależnie od stopnia zaawansowania czy wieku.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA