Robotyka

„Twój Robot” to warsztaty dla dzieci i młodzieży, na których uczestnicy budują i programują najprawdziwsze roboty.
Zajęcia są połączeniem informatyki, budowania robotów i świetnej zabawy.
Celem zajęć jest pokazanie młodym ludziom, że robotyka może być przygodą,
hobby, a w przyszłości zawodem z perspektywami. Warto poznawać robotykę,
ponieważ jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin techniki.

Dzieci nie muszą mieć żadnych specjalnych zdolności wystarczy ciekawość
świata i chęć spróbowania czegoś nowego. Wiedza na zajęciach jest przekazywana
poprzez zabawę i od zupełnych podstaw. Najpierw uczestnicy składają ze
specjalnych zestawów Lego Mindstorms konstrukcje, które są potem ,,ożywiane”
poprzez napisanie na komputerze programu, który po wgraniu do robota powoduje, że zbudowana konstrukcja zaczyna się poruszać i może np. sama przywieść przedmiot, posprzątać śmieci z biurka, nalać coli do szklanki itd.
Warsztaty zostały uznane Miejscem Odkrywania Talentów przez MEN, w ramach Roku odkrywania Talentów.