Rytmika

Zajęcia rytmiki odbywają się w dwóch grupach wiekowych 3- 4 lata i 5-6 lat. Zajęcia mają na celu odkrywanie i rozwój muzycznych predyspozycji dziecka, takich jak poczucie rytmu, kształcenie słuchu czy emisji głosu, a także wspomaganie ogólnego rozwoju intelektualnego i fizycznego dziecka. Wszechobecna w tej formie zajęć aktywność ruchowa w najbardziej naturalny dla wieku przedszkolnego sposób sprzyja rozwojowi koordynacji ruchowej, orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała. Liczne zabawy muzyczno-ruchowe pomagają w integracji grupy i nabywaniu właściwych zachowań społecznych. Piosenki, są pomocne w nauce poprawnego posługiwania się własnym głosem i w procesie wspomagania prawidłowej wymowy. Proste układy taneczne do piosenek, a zwłaszcza nauka wybranych tańców wprowadzają dzieci w pełne uczestnictwo w kulturę.

rytmika