Zespół Lucky Band

Zespół Lucky – Band to grupa muzyczna składająca się z pięciu osób grających na instrumentach dętych. Zespół powstał we wrześniu 2014 r. i funkcjonuje przy Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury w Sompolnie. Liderem grupy jest Kacper Bartosik, który również był głównym inicjatorem powstania zespołu. W składzie znajdują się młodzi muzycy grający na następujących instrumentach: trąbka (2 głosy), puzon, tenor blaszany, tuba.
Nazwa zespołu pochodzi od angielskiego słowa „lucky”, które oznacza szczęśliwy. W ten sposób doskonale wyrażono główną myśl przyświecającą grupie: „muzyka sprawia, że jesteśmy szczęśliwi”
Repertuar zespółu to głównie popularna muzyka rozrywkowa, opracowana specjalnie na tak małe składy muzyczne, m. in.: „New York New York”, „Say Has Anybody Seen My Sweet Gypsy Rose”, „Yanke Doodle Boy”, „Tiger Rag” oraz wiele innych. Liczba utworów systematycznie się zwiększa. Obecnie Lucky-Band występuje głównie w czasie lokalnych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez MGOK w Sompolnie, jednakże w przyszłości planuje się rozszerzyć działalność grupy.

Lucky-Band