Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie im. Sabiny Graczyk
ul. Plac Wolności 26
62-610 Sompolno
tel. 63 271-41-34 (sekretariat)
tel. 783-757-701 (dyrektor Michalina Janicka)
mail: mgoksompolno@gmail.com
Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewa Galińska, z którą mogą  się Państwo  skontaktować pod numerem telefonu: 531 641 425 lub elektronicznie za pomocą poczty   e-mail: inspektor@osdidk.pl