Sompoleńska Orkiestra Dęta

Dużą grupę muzyków skupia Sompoleńska Orkiestra Dęta, która prowadzona jest przez pana Macieja Gwoździa. Historia powstania orkiestry datuje się od roku 1922. Instrumentarium tworzą instrumenty dęte blaszane i drewniane oraz perkusyjne. W repertuarze Sompoleńskiej Orkiestry Dętej znajdują się utwory z kręgu muzyki pop, rocka, jazzu, muzyki sakralnej i okolicznościowo-patriotycznej. Orkiestra odnosi wiele sukcesów min.: wyjeżdża na Spotkania Orkiestra Dętych do Piły, Wrześni, Kramska, Wierzbina i Kleczewa. W 2006 i 2007 roku otrzymała wyróżnienie na Przeglądzie Orkiestr Dętych w Kleczewie, puchar Wójta Wierzbinka na Biesiadzie Orkiestr we Wierzbinku . W 2008 r. o zdobyła statuetkę Starosty Konińskiego podczas Impresji Muzycznych w Rychwale, w 2010 r. statuetkę Starosty Konińskiego podczas VII Pikniku Orkiestr Dętych w Rychwale, puchar Starosty Wrzesińskiego w czasie III Impresji Muzycznych Orkiestr Dętych we Wrześni. Uczestniczy w różnych uroczystościach i przedsięwzięciach na terenie gminy, powiatu i województwa.

orkiestra_1


orkiestra_2