Zespoły wokalno-instrumentalne

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Sompolnie działa kilka zespołów młodzieżowych, które rozwijają swoje zainteresowania muzyczne na zajęciach z instruktorem Janem Tomaszewskim .Zajęcia muzyczne odbywają się od poniedziałku do piątku. Celem zajęć jest , wyrabianie zamiłowania do muzyki i muzykowania, nauka praktycznej gry na gitarze oraz przygotowanie uczestników do występów. Gra w zespołach muzycznych aktywizuje uczestników do czynnego uprawiania muzyki, uczy ich systematyczności, motywuje do osiągania celu oraz daje możliwość wspólnego muzykowania w grupie. Uczestnicy zajęć mogą swobodnie wydobywać własną ekspresję, realizować pomysły muzyczne przy pomocy instrumentu, kształtować poszukującą, aktywną postawę wobec muzyki.

wokal instr2


wokalno instr1


wokalno instr3