O nas

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją upowszechniania kultury, adresującą swoją działalność do całego środowiska lokalnego. Nasza placówka ma na celu pozyskiwanie i zachęcanie społeczności z naszej gminy do uczestnictwa w życiu kulturalno-artystycznym. W M-GOK, każdy znajdzie dla siebie ciekawe, wartościowe zajęcia w licznych pracowniach, sekcjach i klubach. Promujemy społeczną aktywność na terenie miasta, powiatu i województwa.
Biorąc pod uwagę zainteresowania i potrzeby mieszkańców, na przestrzeni roku jesteśmy organizatorami około trzydziestu imprez. Organizujemy różnego rodzaju, festyny, koncerty, wystawy, itp.

Praca i działalność M-GOK to również stałe formy działalności ukierunkowane na pracę z dziećmi, młodzieżą w ramach edukacji kulturalnej. Placówka ma na celu prowadzenie zajęć otwartych i dostępnych dla wszystkich, stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju. Jesteśmy instytucją, która nie tylko umożliwia rozwój własnych umiejętności i pasji, ale jest miejscem spotkań i twórczej samorealizacji. Odkrywamy, wspieramy i promujemy młode talenty. Przybliżamy naszym wychowankom najbliższą kulturę i sztukę oraz przygotowujemy dzieci i młodzież do uczestnictwa w kulturze, do życia w środowisku lokalnym, w Ojczyźnie oraz w Zjednoczonej Europie.

Historia

Początek zorganizowanego ruchu kulturalnego w Sompolnie datuje się na rok 1960, kiedy to pod auspicjami Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska powstał pomysł powołania grupy muzyczno-tanecznej. Świetlica w której prowadzone były zajęcia powstała w wyremontowanym pomieszczeniu spółdzielni. Inicjatorkami działalności kulturalnej były dwie panie: Sabina Graczyk i Janina Bednarska , które przez swoją długoletnią działalność dały się poznać w środowisku jako osoby oddane całym sercem sprawie kultury w naszej gminie. Skupiały się wokół nich grupy młodych ludzi, którzy pod ich kierownictwem artystycznym i dzięki ich pasji odkrywali świat sztuki.


fot1
fot. Grupa instrumentalna pod kierownictwem Tadeusza Teodorczyka

fot. Grupa taneczna w pochodzie 1-majowym
fot. Grupa taneczna w pochodzie 1-majowym

Już po dwóch latach działalności pojawiły się pierwsze sukcesy zespołów. Sześćdziesięcioosobowy zespól mandolin oraz 40 osobowy zespół taneczny odbierał szereg nagród na poziomie lokalnym i ogólnopolskim. Swoją pasją zaraziły wiele ludzi, którzy pomagali szyjąc atrakcyjne barwne kostiumy dla zespołów, które bardzo chwaliła sama Hanna Skarżanka.


fot. Grupa taneczna w pochodzie 1-majowym
fot. Grupa taneczna w pochodzie 1-majowym

Z czasem zatrudniono instruktora. Pan Henryk Teodorczyk prowadził zespół mandolinistów. On uczył dzieci starsze, te zaś uczyły młodsze. Wytworzyły się tradycje przekazywania umiejętności przez doświadczone osoby z zespołów młodszym, którzy zawiązywali z kolei nowe grupy. Amatorów przybywało, starsi odchodzili, tworzyły się nowe zespoły, taneczne pod kierunkiem pani Bednarskiej, bitowe, prowadzone przez Jana Łaszewskiego, a zwłaszcza wokalno-instrumentalne, takie jak: Pinokio, Raat, Żandarm. Dziś te nazwy przeszły do lokalnej historii. Słynny Juniors 1 pod kierunkiem Janusza Witkowskiego i Jana Łaszewskiego z trzema wokalistkami, Iwoną, Mariolą i Małgorzatą, a potem były Juniors 2, Juniors 3 i Juniors 4 oraz Firma pod kierunkiem Macieja Domżała. Jan Łaszewski był autorem bardzo wielu kompozycji muzycznych i opracowań scenicznych. W latach siedemdziesiątych Sompolno zasłynęło piosenką. Tworzono własne teksty i muzykę, albo aranżowano znane utwory poetyckie i popularne przeboje. Młodzież z Sompolna wyróżniała się na estradach rozmachem, ciekawymi rozwiązaniami scenicznymi, kostiumami, interpretacją. Występowano w całej Polsce, zgarniając nagrodę za nagrodą. W 1976 roku trzy dziewczęta z zespołu Juniors 1 odniosły głośne zwycięstwo na Festiwalu w Kołobrzegu zdobywając Złoty Pierścień.


fot. Zespół Juniors 1 na festiwalu w Kołobrzegu w 1976 roku
fot. Zespół Juniors 1 na festiwalu w Kołobrzegu w 1976 roku

Firma Macieja Domżała zdobyła kilkakrotnie pierwsze miejsca na Mokotowskiej Jesieni Muzycznej w Warszawie. Znano ich także na festiwalach młodzieżowych w Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi i Warszawie.


fot. Zespół Juniors 1 na przeglądzie w Koninie w 1978 roku
fot. Zespół Juniors 1 na przeglądzie w Koninie w 1978 roku

Dzisiaj także działa Firma ,ale z dawną łączy ją tylko nazwa. Dziś inni młodzi ludzie poszukują nowych form. W 1980 roku świetlica spłonęła, podjęto, więc starania zorganizowania placówki, która przejęłaby tak rozwinięte tradycje. Na Ośrodek Kultury władze przeznaczyły zniszczony miejski ratusz. Ze względu na brak funduszy, pod kierownictwem Pani Sabiny, młodzież w krótkim czasie wyremontowała, uporządkowała i pomalowała pomieszczenia, by odbywać próby. Pierwszym dyrektorem zorganizowanego wówczas Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury została Iwona Graczyk –Kołakowska.


fot. Pierwszy koncert zorganizowany przez M-GOK w 1980 roku
fot. Pierwszy koncert zorganizowany przez M-GOK w 1980 roku