Artyści z M-GOK

W tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii dzieci i młodzież z pracowni malarskiej M-GOK twórczo spędzają czas w domu intensywnie pracując nad kolejnymi konkursami plastycznymi, czego wynikiem jest wiele pięknych prac i osiągnięć artystycznych. Uczestnicy zajęć pokazują tym samym nieograniczoność własnej wyobraźni, nieprawdopodobną kreatywność oraz wrażliwość artystyczną, która niesie ich ku dalszym sukcesom. Gratulujemy pięknej postawy i życzymy wiele sukcesów plastycznych.