Jubileusz 35- lecia zespołu śpiewaczego „Kwiaciarki”

35 lat pracy artystycznej obchodzi w tym roku zespół śpiewaczy „ Kwiaciarki”. 27 października 2013 gratulacje i życzenia owocnej pracy artystycznej, wspaniałej publiczności, pogody ducha ale przede wszystkim zdrowia i uśmiechu życzyli jubilatkom licznie przybyli na uroczystość goście. Święto stało się okazją do kolejnego koncertu .Kwiaciarki bawiły publiczność znanymi utworami biesiadnymi i ludowymi. Nie zabrakło również humorystycznych tekstów najstarszej Kwiaciarki i jednocześnie założycielki zespołu pani Izy Bednarskiej.

17 lutego 1978 roku zostało utworzone Koło Miłośników Kwiatów. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia była pani Anna Damińska. 14 pań wyłoniło zarząd , który opracował zadania  dla nowo powstałego koła.   Wiodące z nich  to: poznawanie tajników sezonowej uprawy kwiatów ,rozwijanie czytelnictwa prasy  ogrodniczej, wymiana sadzonek i nasion dla wzbogacenia odmian, nowe nasadzania kwiatów i roślin na skwerach i rabatach  w Sompolnie. Najważniejszy  hasło, które przyświecało  Miłośnikom Kwiatów przed trzydziestoma pięcioma  laty  brzmiało:

”Aby Polska była w kwiatach cała”

Ten cel grupa pań realizowała konsekwentnie. Już w kwietniu 1978 r. dzięki nasionom Koła Miłośników Kwiatów Zakład  Gospodarki Komunalnej obsiał  klomby miejskie w Sompolnie kolorowymi kwiatami. Natomiast we wrześniu grupa zorganizowała w Gminnym Ośrodku Doradztwa Rolniczego wystawę kwiatów suszonych. Kwiaciarki posadziły drzewa i krzewy ozdobne między innymi na terenie Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Mielnicy oraz w Ośrodku Terapii Zajęciowej w Sadlnie.

W 1979 nawiązano współpracę z dyrektorem Spółdzielni Ogrodniczej w Koninie dzięki której zespół uczestniczył wielokrotnie w Święcie Kwitnącej Jabłoni, prezentując tam swoje osiągnięcia.

Panie coraz bardziej zacieśniały swoje związki, aż stały się grupą przyjaciół, która nie poprzestała na uprawie kwiatów. Zaczęto organizować spotkania i  imieniny, gdzie wspólnie śpiewano i opowiadano anegdoty. Przekazywano sobie wiedzę na temat rękodzieła artystycznego. Z tych spotkań  wyłoniła się grupa śpiewacza „Kwiaciarki”. Dzięki niezwykłym zdolnościom organizacyjnym i kabaretowym  pani Janiny Bednarskiej powstał też „Kabaret Babski”. Pani Janina przez wiele lat była  duszą całego zespołu i pomysłodawcą programów artystycznych.  W pierwszych latach istnienia  Kwiaciarki  były zespołem wokalnym śpiewającym acapella. Wykonywały głównie utwory ludowe pochodzące z rejonu Kujaw.

W 1980 roku  „Kwiaciarki” związały się artystycznie z nowo powstałym Miejsko –Gminnym Ośrodkiem Kultury robiąc tam próby i koncerty. Dzięki wsparciu ośrodka znalazły się środki finansowe na zatrudnienie instruktora, wyjazdy i stroje dla zespołu . Pierwszym instruktorem został pan Alfred Łukaszewski. W 1995 roku doszło do podziału zespołu Kwiaciarki z którego wyłonił się zespół folklorystyczny „Dębowiacy”. W latach 1996- 1999 opiekę muzyczną nad Kwiaciarkami sprawowali: pan Marek Śmiejkowski później pan Adam Jaśkowski. Od 2000 roku niezmiennie instruktorem zespołu  jest Pan Eugeniusz Gawroński.

Przez skład zespołu przewinęło się wiele zacnych postaci: Maria Gołdyn, Jadwiga Tomaszewska, Zofia Zabłocka, Helena Guźniczak, Stanisława Malec, Władysława Śliwicka, Wanda Leśniewicz, Janina Pęcherska, Władysława Szklarska, Bolesław Wolski, Jan Kmieć, Jan Sałata.

Wiele cennych postaci zespołu Kwiaciarki odeszło od nas na zawsze: Janina Patek, Marianna Kopacz, Krystyna Bekier, Stanisława Papiernik, Irena Gniazdowska, Maria Małachowska, Aleksandra Degórska, Jadwiga Borowicz Zostały w naszej pamięci i w serdecznych wspomnieniach. Uczcijmy ich pamięć chwilą ciszy.

Przez  lata pracy zespół „Kwiaciarki” na trwałe wpisał się w ,, pejzaż artystyczny” Sompolna. W ostatnich latach Kwiaciarki zmieniły swój profil wokalny, został wprowadzony śpiew dwugłosowy. Zespół posiada w swoim repertuarze wiele piosenek popularnych i biesiadnych.

W 1995 roku  „Kwiaciarki” zostały członkami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia  Seniorów z siedzibą w Bydgoszczy, gdzie w tymże samym roku otrzymały  nagrodę  specjalną za „Makramę Ludwiki”

W styczniu 2001 roku został nagrany przez Telewizję Regionalną Bydgoszcz program pt.”Babie lato” poświęcony zespołowi Kwiaciarki i Kabaretowi Babskiemu. W 2013 r. zespół otrzymał tytuł zasłużony dla  Powiatu Konińskiego. Przez lata pracy artystycznej Kwiaciarki otrzymały wiele listów gratulacyjnych i podziękowań za swoją działalność m.in. w 2002 od Prezesa Stowarzyszenia Zespołów Artystycznych i Ludowych w Bydgoszczy pani Bożeny Kuhn, w 2003 r. od Marszałka województwa kujawsko- pomorskiego Waldemara Achramowicza , w 2005 od Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, , w 2008r.od Posła na Sejm RP Ireny Tomaszak -Zesiuk

Działalność artystyczna „Kwiaciarek” stanowi wspaniałą formę promocji tradycji i kultury gminy Sompolno. Przedstawiają swój dorobek rękodzielniczy poprzez wystawy i pokazy, obrazów ,suszonych kwiatów, wyrobów ze sznurka  i haftów. Ich występy uświetniają uroczystości gminne, powiatowe i wojewódzkie. Są laureatami wielu nagród i wyróżnień: Spotkań Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” w Szprotawie, Przeglądu Zespołów Ludowych w Żninie, Inowrocławiu, Trzemesznie, Ciechocinku i Bydgoszczy. Występowały z sukcesami na deskach wielu scen naszego regionu między innymi w Tuliszkowie, Wilczynie, Kramsku, Władysławowie, Pile, Słupcy i wielu innych. Wspierały i bawiły osoby starsze i cierpiące przebywające w domach pomocy społecznej i hospicjach.

Trzydzieści pięć lat istnienia zespołu Kwiaciarki to pasmo sukcesów oraz czas, w którym zdobyły one uznanie i popularność.