Nagrody w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Darujmy Światu Pokój”

W Międzynarodowym Dniu Pokoju – 21 września  w galerii “Tyle światów” Oświęcimskiego Centrum Kultury rozpoczęła się  prezentacja pokonkursowej wystawy XVI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego “Darujmy światu pokój”, objętego patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim. Konkurs skierowany jest  do dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat. Jest zaproszeniem do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej nas rzeczywistości w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen. Prace konkursowe  prezentują twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy. Twórczość ta jest afirmacją życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka niezależnie od koloru jego skóry, rasy czy wyznawanej religii. Do udziału w szesnastej edycji konkursu, organizowanego przez Oświęcimskie Centrum Kultury, zostały nadesłane 1132 prace,  Komisja artystyczna bardzo wysoko oceniła prace nadesłane z Pracowni Plastycznej Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie. W kategorii wiekowej 11-13 lat nagrodę przyznano Marii Łukasik a ,  w kategorii wiekowej 14-16 lat Zuzannie  Skalskiej, ponadto komisja wyróżniła udziałem w pokonkursowej wystawie prace Sandry Wiśniewskiej, Klaudii Matuszewskiej, Zuzanny Ozdowy