Plastycy z M-GOK znowu odnieśli międzynarodowy sukces

W  kwietniu odbyło się  podsumowanie XXII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego “Mój Świat” pt. “Pejzaż w Lublinie”. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 20 lat. Celem konkursu było wyrażenie poprzez wypowiedź plastyczną osobistego stosunku do otaczającej rzeczywistości, przedstawienie tego co dla nas jest bliskie– ciekawe miejsca, piękna przyroda, architektura, człowiek. Na tegoroczną edycję konkursu napłynęły 3 143 prace z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji, Czech i Kazachstanu. Zróżnicowanie miejsca wykonania prac w kraju i za granicą odbiło się na odmiennej estetyce i zastosowaniu różnorodnych technik plastycznych. Oryginalność wizji artystycznych nagrodzonych prac i swobodne traktowanie interpretacji tematu świadczy o właściwym rozumienia pojęcia kreacji twórczej i odrębności formowania wypowiedzi kolorystycznej, walorowej oraz uproszczenia formy. Jury konkursu przyznało 22 nagrody i 36 wyróżnień, ponadto do wystawy pokonkursowej zakwalifikowało 59 prac. Wśród laureatów na tym konkursie znalazła się Zuzanna Skalska z  pracowni plastycznej M-GOK w Sompolnie, która otrzymała wyróżnienie natomiast Zuzanna Ozdowy otrzymała kwalifikację na wystawę pokonkursową. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów