Póki Polska żyje w nas nie zginie!

W poniedziałek, 11 listopada w Sompolnie odbyły się uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Wydarzenie organizował Burmistrz Miasta Sompolno oraz Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych przed budynkiem OSP. Chwilę później w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny odbyła się msza za ojczyznę. Tuż po niej, przy dźwiękach orkiestry w uroczystym pochodzie przemaszerowano pod pomnik” Poległych za Wolność”, gdzie odbyło  się uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt oraz odśpiewanie hymnu. W widowisku słowno- muzycznym mogliśmy  usłyszeć o trudnej  drodze do niepodległości. Poczuć  nastrój tamtych dni w przemówieniu Piłsudskiego do swoich żołnierzy oraz pięknym wierszu o Cudzie nad Wisłą. Umiłowanie  ojczyzny i wodza wybrzmiało w utworach” Jedzie, jedzie na kasztance” i” I kadrowej „ Nasza najmłodsza uczestniczka Kinga przypomniała wszystkim widzom „Co to jest niepodległość” a Igor  zaznaczał swoją polskość słowami wiersza Stanisława Bełzy „Kto ty jesteś?”Mażoretki przedstawiły w symboliczny sposób upadek I Rzeczpospolitej i zrzucenie jarzma zaborców. Na koniec narrator przywołał niezwykle ważne słowa Romana Dmowskiego: ” Jesteśmy Polakami – więc mamy obowiązki polskie”. Pieśnią Póki Polska żyje w nas Bartek podsumował nasze przywiązanie do ojczyzny. Przemówienie okolicznościowe wygłosił Burmistrz Miasta Sompolno .Na koniec uroczystości pod pomnikiem Poległych za Wolność uczestnicy wydarzenia złożyli kwiaty.