Polecamy Warsztaty Wokalne

CELE :

1. Wzbogacenie warsztatu wokalisty o umiejętności:
– pracy nad materiałem słowno-muzycznym;
– doskonalenia aparatu oddechowego, głosowego i artykulacyjnego;
– stosowania indywidualnie dobranych ćwiczeń emisyjnych i logopedycznych;
– pracy nad tekstem pod kątem wyrazistości, poprawności artykulacyjnej oraz zgodności materiału muzycznego z materiałem tekstowym;
– świadomego wykonawstwa;
– zachowania się w sytuacji próby, występu, nagrania studyjnego itp.;
– rozbudzania pomysłowości i odwagi pokazywania się na scenie;
– poszukiwania odpowiedniej interpretacji utworu;
– pracy z mikrofonem.

2. Dążenie do profesjonalizmu:
– ćwiczenia dykcji;
– ćwiczenia emisji głosu;
– ćwiczenia oddechowo-głosowe;
– praca nad słowem: wyrazistość, frazowanie, akcentowanie, interpretacja;
– pojęcie precyzji wykonawczej;
– poczucie estetyki scenicznej;
– dobór repertuaru;
– wizerunek sceniczny;
– higiena aparatu głosowego;
– stres