Prestiżowe nagrody w Międzynarodowym konkursie plastycznym „Tu i teraz”

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Inne Spojrzenie” już po raz czternasty została organizowana przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu. W tym roku na konkurs  nadesłano łącznie 3269 prac (1650 prac z całej Polski oraz 1619 prac 19 państw (Bułgarii, Kambodży, Rosji, Białorusi, Słowacji, Rumunii, Estonii, Kazachstanu, Indonezji, Litwy, Łotwy, Słowenii, Ukrainy, Czech, Tajlandii, Chin, Republiki Południowej Afryki, Chorwacji, Węgier). W tej edycji tematem przewodnim było hasło „Tu i teraz”.  Nadesłane prace to ciekawe próby zmierzenia się z refleksją nad życiem własnym,  bliskich…, nad pięknem przyrody, pięknem dnia codziennego. W nich można dostrzec  różnorodność spojrzeń, perspektyw i kontekstów . W tym ważnym konkursie pracownia plastyczna działająca przy M-GOK w Sompolnie otrzymała aż 5 nagród. W kategorii wiekowej 10-13 lat dla Klaudii Matuszewskiej, Zuzanny Skalskiej i Sandry Wiśniewskiej. W kategorii wiekowej 14-16 lat dla Wiktorii Bartczak, oraz w kategorii Wiekowej 17-19 lat dla Justyny Pszczolińskiej. Cieszymy się że znaleźliśmy się w tej jakże elitarnej grupie wrażliwców którzy postrzegają  świat z perspektywy myśli i uczuć.