Spotkanie opłatkowe seniorów powiatu konińskiego

W sali OSP Lubstów 16 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe seniorów powiatu konińskiego. Oprócz seniorów gmin powiatu konińskiego w spotkaniu uczestniczyli m.in.: wicestarosta Władysław Kocaj, wójtowie gmin Paweł Szczepankiewicz i Andrzej Nowak, radni powiatu i gminy Sompolno, dyrektorzy M-GOK i MOPS. Spotkanie poprowadziła przewodnicząca Rady Seniorów Powiatu Konińskiego Halina Rogowska, a słowo Boże głosił proboszcz parafii Lubstów Krzysztof Kacała. Po połamaniu się opłatkiem śpiew kolęd przy akompaniamencie gitary poprowadził pan Andrzej Prętnicki.