Zapytanie Ofertowe

Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury
ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie „Zakup instrumentów dętych” w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30000 euro. Szczegółowe informacje poniżej.

(zakup-instrumentow1)