Pożegnanie Danuty Kołakowskiej

 

 

 

„Wówczas dopiero będziemy szczęśliwi,

kiedy uświadomimy  sobie swoją rolę, choćby najskromniejszą.

Wówczas dopiero będziemy mogli żyć w spokoju i umrzeć

w spokoju, gdyż to, co daje sens  życiu, daje także sens śmierci”

/Antoine de Saint-Exupéry/

24 marca zamknięty został znaczny kawałek historii kultury naszej gminy. Historii, w którą pani Danusia Kołakowska swoim życiem mocno i szlachetnie się wpisała.

Na obraz będący wspomnieniem człowieka składają się m.in. jego pochodzenie, opowieść życia, rodzina, powołanie życiowe, charakter, ale i nasze spotkania z nim. Każdy ocenia to trochę inaczej z innej perspektywy, ale wobec śp. Danuty Kołakowskiej we wszystkich ocenach  my pracownicy M-GOK jesteśmy zgodni. W nich stale przewijają się dobre cechy charakteryzujące śp. Panią Danusie – otwartość na ludzi, świat i jego sprawy, zaangażowanie w życie kulturalne naszej gminy, której dużą częścią była współpraca z M-GOK w Sompolnie.

Była cenioną społecznicą o niekwestionowanych zasługach dla kultury Ziemi Sompoleńskiej. Była ambasadorem kultury naszego regionu . Znana jako przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Sycewie . Aktywnie również działała w Sompoleńskiej jednostce samorządu terytorialnego, będąc sołtysem w latach 2011/2015 . Ze swoim kołem gospodyń uczestniczyła w setkach  konkursów i przeglądów, swoimi wyrobami kulinarnymi i rękodziełem artystycznym   wzbogacała niemalże każdą uroczystość gminną i powiatową. Rękodzieło wychodzące z jej rąk zachwycało  pięknem i niepowtarzalnością.  Zawsze życzliwa , nigdy nie odmawiała wzięcia udziału w pokazach  rękodzieła  czy przygotowaniu posiłku regionalnego podczas imprez organizowanych przez nasz ośrodek na terenie gminy.

Wszystkie te dokonania, o których tylko wspomniałam nie są oczywiście kompletne, ale i nie byłyby one najważniejsze gdyby nie towarzyszyły im cechy ducha i charakteru pani Danuty Kołakowskiej. Zapamiętamy ją  jako człowieka pracowitego, wymagającego, ale i zawsze pogodnego, uśmiechniętego, życzliwego ludziom i ich sprawom, skorego do bezinteresownego działania, otwartego na ludzi, naszą gminę, inicjującą i realizującą nowe pomysły i inicjatywy.  Możemy też dziś odważnie powiedzieć – lokalna patriotka, miłośniczka tej ziemi i tej społeczności -piękny człowiek.

Pamięć o pani Danusi  w Miejsko – Gminnym Ośrodku kultury w Sompolnie  nigdy nie zostanie zatarta,  jej dzieło, a także osobowość, będą żyły w nas na zawsze.

 

Od młodzieńczych lat, p. Danuta już wraz ze swoja mamą panią Bronisławą, uczestniczyła w spotkaniach Koła Gospodyń Wiejskich (powstałe  22 marca 1959r.). Interesowała się  życiem kulturowym wsi i w nim brała czynny udział by krzewić kulturę polskiej wsi, a szczególnie zaszczepić ją w sercach ówczesnej młodzieży. Uczestniczyła w  kursach gotowania, pieczenia, szycia, haftu, pomagała  rozprowadzać pisklęta i pasze. Był to okres powojenny, więc trzeba pamiętać, że  kobiety na wsi tylko z KGW mogły rozwijać swoje umiejętności i udoskonalić pracę w swoich gospodarstwach domowych poprzez wypożyczenie sprzętu. Jako dorosła kobieta stała się oficjalnym członkiem KGW i stawiała pierwsze kroki w różnorodnych konkursach kulinarnych  i rękodzieła.

Pani Danuta swoją pracą na rzecz wsi i pomocą drugiemu człowiekowi zdobyła serca i uznanie kobiet, które jej towarzyszyły i 4 marca 1991 roku wybrały ją jednogłośnie na stanowisko przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Sycewie. Aktywnie uczestniczyła w życiu kulturalnym i społecznym. Współpracowała z wszystkimi kołami z terenu gminy,  z kołami z sąsiednich gmin, a także z Kołem Emerytów. Bardzo dobrze układała się współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym oraz Stowarzyszeniem Wielkopolska Wschodnia,  którzy w mniejszy lub większy sposób pomagali finansowo i materialnie prowadzić statutową i programową działalność Koła. Pani Danuta wraz z koleżankami aktywnie brała udział w świętach kościelnych, wyjeżdżały one na wycieczki organizowały liczne imprezy kulturalne, brały udział w kursach, szkoleniach ,wyjazdach i zabawach. Promowały wieś na różnych szczeblach regionalnych: gminnym, powiatowym czy wojewódzkim.

W roku 2011 została sołtysem wsi. Pani Danusia potrafiła zjednać ludzi, którzy sprawnie działają, mają jasno postawione cele i dążą do ich realizacji. Fundusze sołeckie były niewielkie, w takiej sytuacji wartość ludzkiej pracy była nie do przecenienia. Poza tym o rzeczy zrobione samodzielnie społeczeństwo bardziej dbało, szanowało, by nie uległy zniszczeniu, a uczestnictwo we wszelkich przedsięwzięciach większości społeczności lokalnej,  jednoczyło i umacniało więzi.

Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w 2003r.  w Warszawie nagrodził Panią Danutę I miejscem w Konkursie Potraw Wielkopolskich za najsmaczniejsza potrawę z tradycją oraz przygotowanie ekspozycji pokazowej na wysokim szczeblu.

Od 2014 roku Pani Danuta corocznie brała udział w Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń organizowanym w Licheniu Starym. W tym samym  roku zajęła II miejsce w konkursie kulinarnym: „Najsmaczniejsze pierogi”.

Podczas uroczystości Wielkie Ruszenie Gmin  Powiatu Konińskiego od 2010 roku Pani Kołakowska za promocję tradycji kulturalnych i regionalnych otrzymała wyróżnienie w kategoriach: smaczne wypieki, wianek świętojański czy potrawa regionalna. Aktywy udział w tych imprezach zaowocował  dyplomami i odznaczeniami.

W roku 2014 Pani Danuta otrzymała  z rąk Starosty Konińskiego Pani Małgorzaty Waszak list gratulacyjny za wieloletnie zaangażowanie w Działalność KGW oraz za aktywność w realizacji przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej gminy Sompolno i powiatu konińskiego.

Doświadczenie rękodzielnicze  pozwoliło Pani Danucie na udział w konkursach dożynkowych nie tylko na szczeblu parafialnym, ale także gminnym i  powiatowym .Umiejętności nabyte na seminariach sianoplonów wykorzystywała do tworzenia  wieńców dożynkowych, które podziwiane były przez  jury prestiżowych konkursów i wielokrotnie  nagradzane ( 2006r – I miejsce na dożynkach powiatowych; w 2014 r – I miejsce na dożynkach gminnych; w 2017r – II miejsce na dożynkach gminnych).

Słynne” Kulinarne Podboje z LGD” corocznie gościły Panią Danutę na swoich jarmarkach. Jej wspaniałe nalewki  wygrywały nagrody np. w 2013r.- III miejsce oraz w 2014r.- III miejsce w konkursie  na” Najlepszą Domową nalewkę”. Słynny Żołnierzyk na butelce rozkoszował niejedno podniebienie, a nadziewana kaczka zdobywała triumfy. Nalewki Pani Danuty (maliniak czy śliwowica sycewska) już od 2006 roku cieszyły się ogromną popularnością.  Przy współpracy z ODR  oraz z Samorządem Województwa Wielkopolskiego uczestniczyła w imprezie ” Smaki Regionów” na Rynku Poznańskim wspierając Nasze Kulturalne Dziedzictwo , gdzie zajmowała czołowe lokaty.

Burmistrz Miasta Sompolno odznaczył Panią Kołakowską Dyplomem Uznania za zaangażowanie i wkład pracy na rzecz działalności Koła Gospodyń Wiejskich oraz w uznaniu zasług za ofiarną pracę dla społeczności lokalnej.

KGW w Sycewie, pod przewodnictwem Danuty Kołakowskiej, było  jednym z najaktywniejszych w powiecie konińskim. Znane są jego wyroby rękodzielnicze i kulinarne. KGW kultywuje polskie tradycje i lokalne zwyczaje. Występuje na wielu uroczystościach, pokazując od dobrej strony Sycewo i gminę Sompolno. Pani Danuta największe osiągnięcia uzyskała w  rękodziele artystycznym (coroczne Dni wikliny w Wierzbinku), w produkcji nalewek zdrowotnych (Jarmarki Produktu Regionalnego) oraz przyrządzaniu potraw regionalnych (Targi Poznańskie „Smaki Regionów”,” Kulinarne Podboje z LGD”).

Najważniejszą nagrodą  dla Pani Danuty Kołakowskiej jak i  prowadzonego przez nią Koła Gospodyń Wiejskich  była nominacja w plebiscycie „Głosu Wielkopolskiego” pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego na najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich powiatu konińskiego. W wyniku czego koło zdobyło I miejsce w tym plebiscycie a Zarząd Powiatu Konińskiego nadał Kołu Gospodyń Wiejskich w Sycewie tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego”.