Bezpłatny Angielski

Bezpłatny Angielski

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na bezpłatne zajęcia języka angielskiego