I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Zaangażowanej”SomPioZa”

http://mgok.sompolno.pl/wp-content/uploads/2022/05/Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-i-wizerunku.pdf

http://mgok.sompolno.pl/wp-content/uploads/2022/05/Karta-zgloszeniowa.pdf

http://mgok.sompolno.pl/wp-content/uploads/2022/05/REGULAMIN-Konkursu-Piosenki.pdf