Kultywowanie i popularyzacja tradycji własnych regionów

24 kwietnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się X Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej. Piękne stroje, porywający taniec, oryginalne przyśpiewki, wspaniali muzycy, grający nieraz na zabytkowych, archaicznych instrumentach, radość, zabawa i ogromna pasja. Na scenie zaprezentowało się 13 zespołów z różnych regionów etnograficznych Polski. Cieszymy się ,że zespół folklorystyczny Dębowiacy otrzymał na tym festiwalu wyróżnienie w kategorii zespołów autentycznych.