Muzyka w szarości – wyróżniona

Na Ogólnopolskim Konkursie plastycznym Muzyka w szarości Rawicz 2015 Wyróżnienia Honorowe otrzymały Wiktoria Bartczak i Julia Bednarz i ich prace znalazły się na wystawie pokonkursowej. Na konkurs napłynęło 2465 prac (I kat. 692, II kat. 933, III kat. 840) z terenu całej Polski wykonanych w rozmaitych technikach plastycznych: rysunkowych, malarskich, graficznych.