Nagrody dla Zuzi i Marysi w konkursie “Muzyką Malowane”

„Muzyką malowane – Muzyczne impresje w sztuce” to tytuł konkursu plastycznego zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach. W tym konkursie o zasięgu ogólnopolskim, prace malarskie dwóch wychowanek pracowni malarskiej Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie zostały nagrodzone a jedna otrzymała klasyfikację do wystawy. Praca dziewięcioletniej Zuzanny  Przybysz  otrzymała II miejsce a jej rówieśnica Maria Szymańska III  miejsce w kategorii placówki oświatowe. Wiktoria Miłek zdobyła klasyfikację do wystawy. Komisja konkursowa podkreśliła różnorodność, oryginalność, bogatą kolorystykę, kreatywność – jako wyróżniające się wartości artystyczne, które cechowały nadesłane prace. Gratulujemy naszym małym artystom! Życzymy dalszych sukcesów oraz zachęcamy wszystkie dzieci do rozwijania swoich zainteresowań i pasji!