Nagrody za „Morskie Klimaty”

W listopadzie 2016 roku Komisja powołana do oceny prac nadesłanych na IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Słońce, woda i przyroda” pod hasłem “Morskie klimaty” przyznała nagrody i wyróżnienia. Wśród nagrodzonych  osób znalazły się dwie uczennice z pracowni plastycznej  M-GOK w Sompolnie Katarzyna Sosnowska  i  Julia Szcześniak . Na konkurs  wpłynęło 1358 prac dzieci z  placówek szkolnych  i domów kultury z całej Polski. Patronat nad konkursem objęli: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie  i Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski. Bardzo się cieszymy iż organizatorzy konkursu  docenili  prace naszych małych artystów.