Nagrodzeni przez Majką Jeżowską

Na przesłuchania festiwalowe Piosenki Ekologicznej do Okonka zgłosiło się 70 osób. Soliści podzieleni byli na kategorie wiekowe do lat 7, od 8 do 12 i od 13 do 19 lat. W jury zasiadły  cztery osoby w tym wielka gwiazda polskiej piosenki Majka Jeżowska. Rywalizacja była ogromna a nagród niewiele ponieważ w każdej kategorii wiekowej przyznano tylko trzy nagrody. Tym bardziej możemy być dumni, iż aż dwie osoby z M-GOK w Sompolnie otrzymały nagrody. Maria Szymańska piosenką „Wycieczka rowerowa” wyśpiewała sobie I nagrodę w  kategorii wiekowej do 8 lat. Natomiast Igor Zieliński otrzymał III nagrodę w kat. wiekowej 8 -12 lat za wykonanie piosenki „W stronę słońca”. Wszyscy nasi uczestnicy otrzymali bardzo pozytywne oceny i opinie za swój występ. Majka Jeżowska chwaliła nie tylko śpiew, ale i aranżację sceniczną. Zaprosiła nas na swój festiwal do Radomia i dała wspaniały koncert piosenki . Gratulujemy naszym wykonawcom i czekamy na dalsze sukcesy.