Nic lepszego nad śpiewanie

Wesołe śpiewy i muzykowanie w dobrym towarzystwie, zespoły tryskające energią i radością – to wszystko charakteryzowało spotkanie zorganizowane przez M- GOK w Sompolnie z okazji Święta Patronki  śpiewu i muzyki św. Cecylii. Na spotkanie przybyły  grupy i zespoły muzyczne, które  uświetniają różnego rodzaju imprezy oraz promują naszą gminę na zewnątrz : Zespół folklorystyczny Dębowiacy, Kwiaciarki,  Kapela z Wesela, Sompoleńska Orkiestra Dęta, Kabaret Pod Miotłą , wokaliści, zespoły muzyczne i taneczne. Spotkanie stanowiło okazję do zaprezentowania własnych osiągnięć a także do integracji z rodziną śpiewaczą. Biorąc pod uwagę fakt, że spotkanie odbyło się w gronie artystycznym nie dziwi, że przerodziło się w biesiadę przy wesołym śpiewie i muzyce. Było to spotkanie, pozwalająca dostrzec jak wiele jest w naszej gminie osób utalentowanych muzycznie i wokalnie, poświęcających wiele wolnego czasu, by uczestniczyć w próbach, rozwijać swe artystyczne  umiejętności. Był czas by im szczerze podziękować za troskę o piękno gminnej kultury co też uczynił burmistrz miasta pan Roman Bednarek. Dało się zauważyć u przybyłych muzyków i śpiewaków błysk w oczach  kiedy dzielili się radością, jaka płynie ze wspólnego muzykowania. Słychać było jak snuli plany dotyczące kolejnych spotkań pozwalających pogodnie i wspólnie rozwijać amatorski ruch artystyczny  w Sompolnie.