Poezja, malarstwo…sukces

Właściwie każdego dnia w naszym Ośrodku powstają nowe, oryginalne prace plastyczne. Ale do XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza i Jana Twardowskiego” ” przygotowywaliśmy się ze szczególną intensywnością, gdyż to temat trudny. Wykonanie prac poprzedzane zostało lekturą wierszy poetów i licznymi rozmowami. W rezultacie na konkurs wysłaliśmy dwie prace, obie do poezji Józefa Czechowa .Oliwia Kaczmarek namalowała obraz do wiersza „ Lato na Wołyniu” natomiast Wiktoria Bartczak zilustrowała wiersz „Na Wsi”. Nasze wysiłki zostały docenione, a konkurencja była duża. W konkursie brało udział 1640 prac plastycznych nadesłanych z 202 szkół i placówek wychowania pozaszkolnego z 16 województw. Postanowiono przyznać 24 równorzędne nagrody i 18 wyróżnień w czterech grupach wiekowych. Tym większa nasza radość że nasze dwie uczestniczki znalazły się w gronie laureatów . Komisja nagrodziła pracę Oliwii Kaczmarek oraz wyróżniła pracę Wiktorii Bartczak.
Jesteśmy z nich bardzo dumni i cieszymy się ich szczęściem. Nasza twórczość została doceniona, a uczestnicy zostali zmotywowani do dalszej pracy.