Promocja lokalnej twórczości

„Promocja lokalnej twórczości poprzez zakup instrumentów dla Sompoleńskiej Orkiestry Dętej”
Projekt pt. „Promocja lokalnej twórczości poprzez zakup instrumentów dla Sompoleńskiej Orkiestry Dętej” realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie polegał na zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez kultywowanie tradycji orkiestry dętej działającej na terenie gminy, którą osiągnięto dzięki zakupowi instrumentów dętych dla Sompoleńskiej Orkiestry Dętej w Sompolnie. Jest to orkiestra, która odgrywa znaczącą rolę w zakresie kultywowania tradycji i historii Gminy Sompolno. W swoim repertuarze posiada utwory nawiązujące do tradycji początków XX w. oraz repertuaru, który wykonywali pierwsi członkowie orkiestry. Utwory wykonywane przez orkiestrę pokazują młodzieży wartości historyczne, które w obecnych czasach ulegają zapomnieniu. Z tego względu zakup w/w instrumentów pozwoli na zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego gminy Sompolno i gmin przyległych.
W ramach projektu zakupiono saksofon tenorowy, trąbkę , gitarę basową, tubę oraz sakshorn. Podsumowaniem projektu była organizacja koncertu świątecznego w dniu 27-12-2014 r. w sali OSP Sompolno. Ośrodek Kultury oraz członkowie orkiestry serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych do zasilenia szeregów orkiestry. Mamy nowe instrumenty, a jedynym kryterium wstąpienia do orkiestry jest chęć i zapał oraz odrobina talentu muzycznego.