Warsztaty garncarskie

7 lutego odbyły się warsztaty garncarskie. Praca z gliną jest kreatywną zabawą, tworzeniem rzeczy pięknych i wyjątkowych. Praca manualna to doskonałe zajęcie terapeutyczne i relaksacyjne. To kontakt z ciekawym materiałem, odkrywanie jego możliwości, doświadczenie poznawcze. Podczas zajęć dzieci mogły się dowiedzieć skąd wydobywa się glinę, jak długo należy wypalać naczynia, jaka jest kolejność czynności oraz jakich narzędzi używa się do pracy (koło garncarskie, gładzik, struna do podcinania naczynia z koła). Uczestnicy zajęć mieli możliwość wykonania własnego przedmiotu na kole garncarskim, a także  z kawałka gliny ręcznie lepili naczynia, rzeźby, figurki według własnego pomysłu. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, dzieci mogły zapoznać się z rzemiosłem, które swoje początki miało  w czasach Słowian.