WOŚP dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów

Zbiórka na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 13 stycznia 2013 roku. Już od wczesnych godzin rannych 26 wolontariuszy będzie kwestować na ulicach naszego miasta oraz w Lubstowie ,Mąkolnie , Racięcicach i Lubstówku.

Od godziny 15.00 w Sali OSP odbędzie się koncert w wykonaniu grup , zespołów i solistów z M-GOK. Podczas koncertu będziemy licytować gadżety WOŚP i  inne przedmioty przyniesione przez darczyńców. Liczymy jak zwykle na hojność  naszych mieszkańców.

Tak jak zawsze, po 21. Finale będziemy się pochylać nad problemami polskiej medycyny dziecięcej. Tak jak zawsze, naszą pomoc realizować będziemy poprzez zakup sprzętu medycznego do jednostek opieki zdrowotnej, które mają podpisany kontrakt z NFZ.

Jednak po 20 latach działalności w bezpośredniej bliskości służby zdrowia widzimy, jak bardzo pomocy potrzebują także seniorzy. Ten Finał, w znacznej części dedykowany ludziom w podeszłym wieku chorym na choroby przewlekłe.

Pieniądze zebrane w 21. Finale chcemy podzielić. Połowę wykorzystamy na wsparcie terapii noworodka i niemowlaka, połowę na wyposażenie w sprzęt szpitali geriatrycznych i zakładów opiekuńczo-leczniczych.