Wspomnienie Powstania Styczniowego

Senat Rzeczpospolitej, oraz Sejm Litwy ogłosiły rok 2013 rokiem Powstania Styczniowego. W Sompolnie pamięć o Powstańcach żyje! W dniu 17 marca zorganizowaliśmy w M-GOK spotkanie z kustoszem Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu, dr Olafem Bergmannem. Na początek zajął głos Burmistrz Miasta Sompolno Andrzej Kossowski, który powitał wszystkich zebranych i nakreślił krótko przedmiot i cel spotkania. Dr Olaf Bergmann w postaci wykładu, barwnie przedstawił dzieje powstania styczniowego na terenie ziemi konińskiej oraz innych obszarach objętych walkami. Prelegent w swobodny sposób dokładnie przedstawił nie tylko sam przebieg konfliktu, ale również realia panujące wówczas w społeczeństwie we wszystkich trzech zaborach oraz na emigracji. Pan Doktor nie ograniczając się do samego roku 1863. Na przestrzeni wieków ukazał sens walki przeciwko polityce zaborców. Udało się także dotrzeć do wielu zjawisk historycznie uwarunkowanych powstaniem styczniowym jak np.: tradycje walk niepodległościowych i Polskie Państwo Podziemne. Mimo ogromnych strat dostrzeżono również pozytywne aspekty upadku zrywu niepodległościowego jak chociażby poprawa sytuacji gospodarczej ziem polskich (przez zlikwidowanie granicy celnej z Rosją), emancypacja kobiet, wejście Polaków w okres pozytywizmu lub rozwinięcie świadomości narodowej. Dopełnieniem prelekcji były szczegółowe odpowiedzi na pytania zgromadzonych. Na końcu należy podziękować samemu wykładowcy jak i również słuchaczom za chęć krzewienia patriotyzmu. Miejmy nadzieję, iż wciąż będziemy zdolni do poświęceń dla Ojczyzny, nie tylko w czas próby, bo jak pisał Bolesław Prus: „Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa.”