Wyjątkowy sukces dziewcząt z pracowni plastycznej M-GOK

Wyjątkowym sukcesem dziewcząt z pracowni plastycznej Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie zakończył się udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym, którego motywem przewodnim była “Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”. Trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia  to dla młodych artystek dowód uznania ich talentu. Imprezę zorganizował Dom Kultury w Łapach pod patronatem Burmistrza Miasta Łapy.

Tematem konkursu było ukazanie rzek polskich jako naturalnego i historyczno-kulturowego dziedzictwa. Ważnym aspektem imprezy było kształtowanie w dzieciach i młodzieży świadomości ekologicznej, kulturalnej, historycznej oraz przynależności do tradycji regionu. Poprzez kreatywność i twórczą interpretację uczestnicy konkursu mogli zaprezentować piękno i majestat rzek w różnych porach roku, ukazać ich walory i wyjątkowość.

Z całej Polski nadesłano na konkurs 762 prace ze 109 placówek oświatowych i kulturalnych. Jury po obejrzeniu i ocenie prac postanowiło przyznać 25 nagród i 26 wyróżnień oraz 55 kwalifikacji do wystawy. I miejsce w konkursie zajęła Aniela Marciniak ( kat. wiek 11-13 lat) , II miejsce Martyna Korejba ( kat. wiek 11-13 lat) a III nagrodę otrzymała Maria Łukasik (kat. wiek. 14-16 lat) . Wśród wyróżnionych prac znalazły się obrazy namalowane przez Nataszę Ficner(kat. wiek. 14-16 lat)  i Jagodę Maciejewską(kat. wiek. 7-10 lat). W pracach przesłanych z pracowni plastycznej M-GOK   dziewczęta w malarski sposób, subtelnie operując paletą braw oddały urok rzek w letniej , jesiennej i zimowej szacie. Laureatkom życzymy kolejnych sukcesów!