XXI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny “Inne Spojrzenie”

11maja 2023 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu odbyła się gala wręczenia nagród w XXI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym “Inne Spojrzenie”. Konkurs „Inne Spojrzenia” odbywał się pod zaszczytnym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji i Nauki oraz Prezydenta Miasta Sosnowiec . Najważniejszym celem projektu jest zaangażowanie młodych zdolnych ludzi, pochodzących z różnych środowisk i kręgów kulturowych, do twórczej refleksji nad otaczającym ich światem i dialogu o wspólnych wartościach. Podczas gali nagrodzono i wyróżniono wielu młodych artystów. Spośród tysiąca uczestników konkursu- to właśnie Jagoda i Wiktoria z M- GOK w Sompolnie okazały się najlepsze !!!!Z wielką radością i dumą informuję, że nagrodę w kategorii wiekowej 10-13 lat odebrała Jagoda Maciejewska, a wyróżnienie w kategorii 6-9 lat Wiktoria Gmur . Obie prace naszych artystek spotkały się z dużym uznaniem ze strony obecnych gości i jurorów . Praca Wiktorii ozdobiła wszystkie dyplomy tegorocznych laureatów. Po uroczystości można było obejrzeć galerię wszystkich nagrodzonych prac. Każda z nich była wykonana inną techniką i pochodziła nie tylko z innych regionów Polski, ale także z wielu regionów świata. Mamy przekonanie, że miano laureata uzyskane w tak prestiżowym konkursie będzie sprzyjało pogłębianiu waszych pasji i zaowocuje kolejnymi sukcesami.