Zakończenie roku kulturalnego w M-GOK

W czwartek, 22 czerwca o godzinie 17.00 w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Sompolnie odbyło się uroczyste zakończenie roku kulturalnego 2016/2017. W podsumowaniu artystycznego dorobku wzięło udział ponad 200 uczniów. Były podziękowania, nagrody i dużo, dużo radości.
Na sali panował uroczysty nastrój. Po  przywitaniu zaproszonych gości dyr. Teresa Olczak podziękowała  wszystkim dzieciom za rok owocnej pracy w zespołach życząc  wszystkim  słonecznych   i  bezpiecznych wakacji. Instruktorzy poszczególnych grup wręczyli  pamiątkowe dyplomy i upominki swoim wychowankom.  W tym roku uczestnicy zajęć  zdobyli wyjątkowo dużo wyróżnień i nagród w przeglądach i festiwalach i konkursach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z oferty edukacyjnej M-GOK w Sompolnie od września.