Zapraszamy na doroczne święto plonów

Już po raz 7 zapraszamy do wspólnego świętowania podczas Dożynek w Sompolnie. W tym roku Dożynki odbędą się 25 sierpnia tradycyjnie na placu za Urzędem miasta. Dożynki to impreza, która ma ambicje pokazywać to, co w naszej gminie najlepsze. To jedna z większych, bezpłatna i otwarta dla wszystkich impreza budująca tożsamość społeczności lokalnej oraz edukująca kolejne pokolenie mieszkańców gminy. Doroczne Dożynki to czas świętowania, podziękowania za plony to czas radości i świetnej zabawy! Obok koncertów i pokazów, prezentowany jest dorobek całej gminy: jej tradycje, zakorzenioną ludowość , rękodzieło artystyczne oraz produkty firm z naszego terenu. Każdy mieszkaniec będzie mógł skosztować swojskiego jadła przygotowanego przez Koła gospodyń wiejskich. Serdecznie zapraszamy.

doz13