Wojciech Brodziński – Żołnierz Niezłomny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojciech Brodziński (1926-1945) – „Czarek”

Żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP)

Brodziński Wojciech urodzony w 1928 r. Sompolnie jako syn Jana i Michaliny, z domu Siedleckiej. W dniu 30.11.1945 r. podczas akademii ku czci Adama Mickiewicza (90 rocznica śmierci) wydeklamował Redutę Ordona. Tego samego dnia przyłączył się do oddziału powstańczego. Według dokumentów UB 11 grudnia 1945 r. zginął w walce z grupą operacyjną UB-MO i żołnierzami Armii Czerwonej w czasie rekwizycji w cukrowni w Gosławicach pow. Konin. Według relacji członków oddziału został zastrzelony przez jeńca, rosyjskiego żołnierza, którego wcześniej partyzanci niedokładnie zrewidowali i nie zauważyli u niego broni. Po otrzymaniu pozwolenia na zapalenie papierosa wyciągnął broń, ranił śmiertelnie Brodzińskiego, który go pilnował i uciekł. Po uzyskaniu przez matkę zgody MO Brodziński został ekshumowany z mogiły w lesie i pochowany w rodzinnym grobie na cmentarzu w Sompolnie.

CHWAŁA BOHATEROM —CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI