Gabryel Fejcho- Żołnierz Niezłomny

Gabryel Fejcho (1927-1946)- „Harcerz”, „Bury”, „Ogień”

Żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP)

Urodził się 24.11.1927 r. w Sompolnie (pow. Koło). Jego ojciec w okresie okupacji hitlerowskiej był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych i za działalność konspiracyjną został przez Niemców zgilotynowany w więzieniu w Dreźnie. W czasie wojny Gabryel Fejcho był wywieziony na przymusowe roboty do Berlina. Jesienią 1945 r. został włączony do poakowskiego oddziału partyzanckiego Jerzego Gadzinowskiego „Szarego” pod pseudonimem „Harcerz”. W oddziale działał do momentu rozbicia go przez aparat bezpieczeństwa w rejonie Piotrkowa Kujawskiego w końcu października 1945 r. Wówczas udało mu się wyrwać z obławy i wrócić do domu. Potem ukrywał się u swoich krewnych.

Miesiąc później podjął decyzję o zorganizowaniu swojego oddziału partyzanckiego. Początkowo przyjął pseudonim „Bury”. W listopadzie nawiązał kontakt z Antonim Fryszkowskim „Ryś”, który pełnił funkcję łącznika pomiędzy komendantem powiatowym KWP Feliksem Gruberskim „Arturem”, a komendantem placówki w Sompolnie Kazimierzem Jabłońskim „Biały”. Dzięki pośrednictwu „Rysia”, oddział „Burego” włączony został w styczniu w struktury KWP. Zaprzysiężony przez Gruberskiego, przyjął pseudonim „Ogień”. Jego oddział w trakcie swojej działalności liczył średnio ok. 25 żołnierzy, w większości byli to młodzi mieszkańcy Sompolna. Oddział operował na terenie 4 powiatów – Koło, Konin, Włocławek i Nieszawa. W swojej działalności koncentrował się na akcjach przeciwko placówkom administracji publicznej (urzędom gmin), placówkom MO oraz na akcjach ekspropriacyjnych.

12.04.1946 r. we wsi Płoszyna ujęto 6 członków oddziału i 2 jego współpracowników w tym dowódcę „Ognia”. W czasie śledztwa przebywał w areszcie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Koninie. 6.05.1946 r. został skazany przez Sąd Okręgowy w Kaliszu na sesji wyjazdowej w Koninie na karę śmierci. Wyrok wykonano 9.05.1946 r. o godzinie 8.45. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Sompolnie.

CHWAŁA BOHATEROM -CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI